چراغ سنگ نمک

نحوه ی ساخت چراغ از سنگ نمک

آیا میدانید روش و نحوه ی ساخت چراغ از سنگ نمک به چه صورتی است؟ دلیل کف تراشی کردن نمک در سنگ نمک چیست و اینکار تا چه هنگامی صورت میگیرد؟ به سنگهایی که بیشتر از نمکها ساخته شده اند سنگهای نمک میگویند. این سنگها پس از استخراج از معادن توسط ماشین ها غول پیکر […]

بیشتر بخوانید