خصوصیات سنگ خون

ویژگی ها و خصوصیات سنگ خون

آیا تا به حال نام سنگهای خون را شنیده اید؟ آیا میدانید نام دیگر این سنگها چیست؟ آیا با خصوصیات این نوع از سنگ آشنایی دارید؟ ساختار این سنگ چگونه است؟ شاید نام این سنگ را کمتر شنیده باشید. این سنگ دارای نام عجیبی است و بخاطر رنگش لقب خون را به خود گرفته است. […]

بیشتر بخوانید