تولید کننده سنگ ورقه ای سمنان

سمنان نیز دارای معادنی است که انواع سنگ ورقه ای را تولید می شود و این استان یکی از تولید کننده های بزرگ سنگ ورقه ای می باشد. سنگ های ورقه ای دارای رنگ های متعددی هستند و البته استحکام آن ها بسیار بالا بوده است. بیش ترین استفاده از سنگ های ورقه ای در […]

بیشتر بخوانید