توری سنگ تراانیکس

پشت توری سنگ

مرکز فروش پشت توری سنگ تراانیکس یزد

مرکزفروش پشت توری سنگ تراانیکس یزد در مرکز سنگ ایران دایر شده است. بسیاری از سنگ های اسلب به شدت شکننده هستند، ضمنا در موقع اجرا گیرش کافی با چسب یا سیمان ندارند و به سادگی از سطوح جدا می شوند. در موقع حمل و نقل در کارگاه و به روش فله، برای مصارف داخلی، […]

بیشتر بخوانید
خرید سنگ تراانیکس

خرید پشت توری سنگ تراانیکس یزد

خرید پشت توری سنگ تراانیکس یزد در مرکز سنگ ایران امکان پذیر شده است. پله سنگ، تایل سنگ و پشت توری های تراانیکس تولید شده در آذرشهر، یزد، کرمان و محلات با ضخامت های مختلف و در انواع اسلب شده از طریق مرکز سنگ ایران به فروش می رسد. سنگ تراانیکس همچون سایر سنگ های […]

بیشتر بخوانید