صادرات سنگ چینی به کشور های اروپایی با کیفیت فوق العاده

سنگ
کریستال یا سنگ چینی همان سنگ مرمریت است ، که در اثر فشار حرارتی ناشی از
تزریق ماگما با فشار زیاد طی مدت زمان طولانی دچار تبلور  شده است
و دانه بندی آن

بیشتر بخوانید