ارائه کننده سنگ سبز

ارائه کننده سنگ گرانیت سبز

سنگ گرانیت یکی از سنگ های سخت و مقاوم می باشد که دارای رنگ بندی های متفاوتی از جمله رنگ سبز است. سنگ گرانیت سبز دارای رنگ سبز با رگه های کرم و زرد نزدیک به طلای

بیشتر بخوانید