سنگ کهربا

سنگ کهربای اصل

نحوه تشخیص سنگ کهربای اصل

آیا میدانید چرا سنگهای کهربا دارای وزن کمی هستند؟ آیا راههای تشخیص دادن یک سنگ کهربای اصل را از تقلبی میدانید؟ آسانترین روش شناسایی کهربای اصل چیست؟ مسلما اگر بخواهید سنگ کهربا بخرید باید بتوانید اصل و تقلبی آن را از هم تشخیص دهید. برای این کار ما چند روش را به شما یاد میدهیم. […]

بیشتر بخوانید