سنگ مرجان

سنگ مرجان اصل

خواص درمانی سنگ مرجان اصل

مرجان در گذر زمان توسط جانوران بسیار کوچک دریایی به اسم پولیپ که در کف دریاها قرار دارند و مواد آهکی از خود ترشح می کنند بوجود می آید.مرجان ها در برابر اسید و مواد بسیار گرم حساس بوده و کم کم رنگ آن کمرنگ می شود.مرجان سنگی خوش رنگ ، با منشاء دریایی و […]

بیشتر بخوانید