فروشنده سنگ تراورتن تیشه ای

سنگ تراورتن تیشه ای = دردسته سنگ های آهکی هستند که براثر باقی مانده رسوبات دریا به سنگ تراورتن تبدیل شده اند. سنگ تراورتن تیشه ایی دونوع است (دستی و ماشینی ) سن

بیشتر بخوانید